Свободата да бъдеш - фестивал за ума, тялото и духа

24 октомври 2015, 9.00-20.00

Sopharma Business Towers

Пълната програма на седмото издание на фестивала ще бъде публикувана допълнително. Ето някои от темите и лекторите, които ще видим на 24 октомври:

Доц. д-р Мария Папазова
Антирак стратегия – за духовните аспекти за заболяването

Магдалена Пашова
Дзен хранене или как храненето да носи здраве и наслада

Мадлен Алгафари
Чувствам, следователно съществувам

Мартин Иванов
Алхимия на връзката „сърце – мозък”

Калина Стефанова и Катина Клявкова
Когато се чуваме или за портокала и личното щастие

Ана Вълева
ЖИЗНЕНАТА СИЛА: В какво е твоята истинска мощ?

Елица Великова
Любов и приемане

Д-р Гузал Тажибаева
Суфи практики за преодоляване на собствените слабости

Маргарита Асадурова
Красотата през очите на душата. Архетипни стилове и цветове

Надя Петрова
В търсене на истината за храната и здравето

Любомир Розенщайн
Освобождаване от обидата

Д-р Диана Милушева
Да се обясниш в любов… на КЛЕТКАТА

Мартина Генкова – Иванова
Капаните на позитивното мислене

Неда Терзиева
Кармично изчистване и енергийна трансформация

Весела Ангелова
Жива вълна – танцова практика

Георги Стоянов
Да чуеш шепота или да чакаш тухлата … или за обратната връзка от живота

Повече информация на: www.justbe.bg