Как да слушаме и разбираме северноиндийската класическа музика

25 октомври - 13 декември 2015

yogamandala

Този курс има за цел да демистифицира традициите и практиките на древната музикална традиция на Северна Индия. Курсът е предназначен както за слушатели и любители така и за музиканти и фенове на северноиндийската класическата музика. Курсът ще ви научи как да разпознавате различните стилове в северноиндийската класическа музика, как да направите разлика между различните части на развитието на рагата и как да разпознаете звука на различните индийски инструменти. Освен това, в курсът ще говорим за Шрути концепцията, кръговия ритъм (Тала), и за различните майстори на хиндустани музиката като Пандит Харипрасад Чурасия, Пандит Рави Шанкар, Пандит Шивкумар Шарма и конкретния им принос в музикалната традиция на Северна Индия.

Курсът ще бъде представен в 8 урока по 90-минути, и ще обхваща основни понятия, основни изпълнители, стилове и инструменти чрез слушане на записи, дискусии, лекции и примери. Инструкторът ще осигури на участниците важни записи и материали за четене, за да спомогне на студентите да изградят своя собствена музикална колекция която да им послужи като референция за в бъдеще.

Лектор: Стефан Христов е таблаист и магистър по сценични изкуства завършил отдела по северноиндийска класическа музика в CODARTS консерваторията в Ротердам (Холандия).
Повече информация за лектора:www.stefdrum.com

Цена на курса: 150 лв. В цената са включени аудио записи и принтирани материали.