Петър Няголов

Peter-Nyagolov

 

От 30 години Петър Няголов следва духовен път, преминал през познати школи, за да достигне до Пътя без име, основаващ се на постоянно себеосъзнаване. Основна част от този път е работата с различни високотрептящи енергии, които служат както за саморазвитие, така и за лечение и самолечение. Петър преподава курсове за саморазвитие, провежда лечебни сеанси, които балансират ум, емоции и тяло.

 

Курсове

 

„Разширение“

Целта на този тридневен курс (три дни по три часа дневно) е да се постигне разширяване на всички фини тела, на личното енергийно поле и на съзнанието за Аз. По този начин излизаме от страха, неувереността и съзнанието за жертва, за да познаем нови степени на свобода, сила и личностно присъствие, и да се приближим до Същността. Петър предава на участниците Учителите-Лечители, с които работи и именно те извършват разширението в индивидуална работа по време на и след курса.

 

„Разкрий личната си сила“

В този тричасов курс участниците овладяват метод да опознаят и приведат в действие личната си сила. Личната сила е енергия, която вече съществува, тя само трябва да бъде призована или активирана, за да се превърне в част от съзнателния живот. Присъстващите биват запознати със своето животно на силата, място на силата и предмет на силата. Работи се индивидуално с всеки.

 

„Себеотдаване“

В три часа участниците овладяват техники за излизане от състоянието на противопоставяне, борба и усилие, за да се „пуснат по потока“. Себеотдаването е равностойно на дълбоко приемане, в което страданието се стопява, а с него и малкия условен „аз“. Това е стъпка към Чистото съзнание и Космическия Аз.

 

„Как да отваряме и разчитаме Акашовите записи“

Два пълни дни, в които чрез различни медитативни настройки присъстващите получават достъп до свещената комуникация. От този момент те могат да общуват по желание с Висши същества – Господарите на Акашовите записи, Възнесли се учители, Ангели и Архангели, Бога, да получават от тях напътствия, информация и изцелителна енергия.

 

„Настройване с Виолетовия пламък“

Виолетовия пламък е високочестотна енергия за духовни алхимици. С нея можем да преобразуваме всички лични енергии като ги върнем в изначалната им божествена форма, както и да прочистваме помещения, местности, държави и континенти. Нейният Господар е Сен Жермен. Курсът е равностоен на посвещение и трае 2 часа.

 

 

Лечебният метод ДЪХ (ДЪлбокоХармонизиране)

Тази система бе дадена на Петър в отклик на искреното му желание да е инструмент за облекчаването на човешкото страдание. Методът е кулминация на дългогодишната енергийна практика на Петър, упражнявана в България, Англия, Гърция, Турция и Индия.

Методът съчетава мощни небесни и земни енергии, за да работи както на видимите нива, така и в дълбочина. В него практикуващият изпълнява двояка функция: на канал, който “отвежда” натрупани негативни енергии и на проводник на висши храмонизиращи енергии. По този начин се постигат пречистване, трансформация и балансиране на всички нива на съществото.

В сеанса участват различни божествени същества, възнесли се учители, ангели, шамани, свещени животни и др. Петър получава виждане за проблемни емоционални и мисловни модели и дава обратна връзка на участника или участниците (сеансите биват и групови), заедно с препоръки за преодоляването на тези ограничаващи нагласи. В действителност препоръките се дават от присъстващите във фина форма учители. Така че сеансът ДЪХ по същество е и енергийно "разчитане" - прочит на емоции, мисли, модели, нагласи, както и на състоянието на енергийното тяло. В зависимост от осъзнатостта на “клиента” и готовността му да работи върху себе си, методът ДЪХ дава резултати при широк спектър от емоционални, психически, духовни  и физически проблеми.

 

За връзка с Петър Няголов:
https://www.facebook.com/peter.nyagolov

 

Провеждани събития (архив):


Курс "Разширение" в София, Сливен, Бургас, Варна (септември 2014)

Курс "Обичай себе си" в София (октомври 2014)

Курс-посвещение в Акашовите записи във Велико Търново (октомври 2014)

Курс РАЗШИРЕНИЕ в София (октомври 2014)

Партньорство (януари 2015)

Курс Разширение в София (февруари 2015)

Разкрий свещения си договор (март 2015)

Ново начало - свързване с три полета (март 2015)

Разкрий свещения си договор (април 2015)

На Лазаровден: Свързване с три полета - на здравето, на изобилието и на любовта (април 2015)

Групов лечебен сеанс с енергията на Учителите (май 2015)

Ритрийт край морето - ТАНЦЪТ НА ИН И ЯН (юли 2015)

Свещено пътуване "Изцеление" (септември 2015)

Курс "Партньорство" в София (септември 2015

Разкрий свещения си договор (септември 2015)