ДУХЪТ НА РЕЙКИ

ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ С РЕЙКИ

Валтер Любек, Франк Арджава Петер, Уилям Ли Ранд

„Духът на Рейки” е първата в света книга, написана от трима световно известни майстори, принадлежащи към различни направления в Рейки.

 

Подобно на възникването преди 150 години в Тибет движение Риме за запазване и обединяване в едно направление на най-ценното от всички духовни традиции в тибетския будизъм, в наши дни се появява движение, стремящо се да премахне всички различия между отделните направления в Рейки.

Различни пътеки водят към целта, но целта е обща за всички - достигане на духовно развитие и добро здраве, затова В. Любек, Арджава Петер и У. Ранд разкриват пред нас:

Какво представлява традицията на Рейки, историята на Хавайо Таката и съвременната рейки традиция в Япония.

Природата и научното обяснение на енергията рейки.

Какво е значението на символите и мантрите в Рейки.

Взаимодействието на Рейки с меридианите, чакрите и аурата.

Медитативните Рейки техники на д-р Усуи.

Лечебните техники на д-р Чуджиро Хайаши.

Взаимоотношенията между рейки майстора и ученика.

 

Издател: ШАМБАЛА

ISBN 978-954-8126-72-9

392 страници.

Цена 16 лв.

Книгата можете да закупите оттук!

* * *

Предлагаме ви и откъс от книгата (съдържание, въведение и глави 1 и 2)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение

ЧАСТ I. ИСТОРИЯТА НА РЕЙКИ

1. Рейки на изток

2. Рейки на запад

3. Рейки историята на Хавайо Таката

4. Какво представляватрадицията на рейки?

5. Съвременно състояниена рейки в Япония

 

ЧАСТ II. ЕНЕРГИЙНАТА ОСНОВАНА РЕЙКИ

6. Значението на символа на рейки

7. Една японска система за описаниенажизнените енергии

8. Природата на енергията рейки

9. Научно обяснениена енергията рейки

10. Меридианите

11. Чакрите

12. Аурата

13. Пътуването от главата до сърцетоиот сърцето до пъпа

14. Рейки като духовен път

Петте цели на Рейки Рьохо

 

ЧАСТ III. ПРАКТИКАТА НА РЕЙКИ

15. Обучението в рейки

16. Връзката между рейки учителяи ученика

17. Рейки символи и мантри

18. Японските техники на рейки

Рейки техниките на д-р Усуи

1. Гашо Мейсо. Медитацията Гашо

2. Рейджи-Хо

3. Кеньоку: Сухо къпане

4. Йошин Кокю-Хо

5. Бьосен

6. Рейки Маваши

7. Шу Чу-Рейки

8. Енкаку Чирьо (Шашин Чирьо): лекуванеот разстояние

9. Сейхеки Чирьо: Техника за лекуване на навиците

10. Коки-Хо

11. Гьоши-Хо: Лечение с очите

12. Рейки Ундо: Рейки упражнение

13. Хесо Чирьо: Техника за лекуване на пъпа

14. Джаки-Кири Джока-Хо

15. Генецу-Хо: Техника за сваляне на температура

16. Бьоген Чирьо

17. Ханшин Чирьо: Лекуване на половината тяло

18. Ханшин Кокецу-Хо: Техника за смесване на кръвта

19. Танден Чирьо: Лекуване на тандена

20. Гедоку-Хо: Техника за детоксикация

19. Лечебни техникина Д-р Чуджиро Хайаши

20. Систематично цялостно лечениена тялото с рейки

 

ЧАСТ IV. РЕЙКИ ДНЕС И УТРЕ

21. Пътуване по пътя на рейки

22. Хармонията между всичкирейки групи

23. Бъдещето на рейки

 

ЧАСТ V. ПРИЛОЖЕНИЯ

24. Произношение на японскитеи други чужди думи

25. Как да се държим в Японияи в местатана рейки в Япония

26. Стихотворениятана император Мейджи

За авторите

Бележки

 

* * *

ВЪВЕДЕНИЕ

Франк Арджава Петер

“Никой човек не е остров” е казал прочутият поет от ХVІ век Джон Дон. Четиристотин години по-късно тази истина продължава да е все така вярна, както преди. С всеки ден нашият свят продължава да става все по-малък. Интернет, проблемите с околната среда, политиката и международната търговия сближават различните култури в този удивителен свят. Тенденцията на ХХІ век е: “Да го направим заедно”.

Един човек, едно село, един град, дори една страна вече не могат да живеят абсолютно самостоятелно. Конкуренцията - желанието да бъдеш пръв, да бъдеш най-добрият, най-изявеният - вече е остаряла като “ценност”. Това желание може да е било полезно в миналото. Идеята за еволюцията описва процес, който протича от зависимост към независимост, достигайки накрая до взаимозависимостта. Зависимостта не е изцяло отрицателно понятие. Тя показва способността да обичаш, да бъдеш отворен за другите, да приемаш и оценяваш достойнството на другия, да видиш собствените си недостатъци и да осъзнаеш, че не си сам. Зависимостта е първата крачка към любовта.

Но ако не притежаваме желание да постигнем успех със собствени сили, да стоим твърдо на собствените си крака и да живеем собствения си живот, вероятността за развитие е минимална. Това важи на индивидуално, културно и международно ниво. Един независим човек, една независима общност, са привлекателна проява на голяма сила и чиста мощ - сила, която не може да бъде пренебрегната. През последните няколко десетилетия западният свят бе повлиян значително от силата на позитивното мислене и от идеята, че самите ние създаваме собствената си реалност. Независимостта обаче не е крайната цел.

Следващата стъпка - взаимната зависимост - съдържа в себе си идеята за общуване между отделните хора и народи, както и факторите, които влияят върху околната среда на нашата прекрасна планета. Перфектната аналогия за състоянието на взаимозависимост е принципът на светлината. Една и съща светлина свети във всеки от нас. Тя осветява пътя на всяко същество, независимо дали притежава разум или не, независимо какъв е неговият път. Трябва просто да погледнем природата, за да видим как се проявява удивителното взаимодействие на нейните сили. Накъдето и да обърнем поглед, откриваме единството на всички неща. Дори и в системата на рейки силата, любовта и светлината образуват едно цяло. Само единството на енергиите превръща живота в нещо, което си струва да се живее.

В живота има една основна истина, основана на тези три понятия, въпреки че съществува далеч отвъд тях. Същност на основната истина се проявява в идеята, че нищо не може да бъде направено, ако божественото не го е пожелало. Индийският мъдрец Рамакришна Парамханса предлага да предоставим на Бога властта над нашия живот: “Нека Бог подписва всички важни документи, тогава всичко ще си идва на мястото.” Моят личен опит ми показа, че точно това трябва да се случи, за да се превърне един човек в проводник на божественото.

Тази книга бележи промяна в съзнанието на рейки общността в целия свят. Нейните автори, Валтер Любек, Уилям Ранд и Франк Арджава Петер, биха искали да те поканят, скъпи читателю, на пътешествие към сърцето. Това е пътуване към единството, пътуване към способността да се обичаме, да се развиваме и да живеем заедно, като една обединена общност.

В епохата на Водолея отделното его няма да е в състояние да оцелее. То е изпълнило своя дълг, изиграло е ролята си и е изпълнило предназначението си. То е сънувало собствения си сън, но ние вече сме будни. Когато се събудим, сънищата губят своето значение и скоро биват забравени.

Когато през 1937 година Хавайо Таката донася рейки в Хавай, тя вероятно не осъзнава влиянието, което този метод ще окаже върху целия Запад. Тази книга е посветена на големия дар, дарът на рейки, който Хавайо Таката предостави на западния свят. Рейки се превърна в най-често прилаганата индивидуална лечебна техника в целия свят. Потенциалът, който има и който ще се прояви в бъдещето, е още по-голям. За двайсет години рейки се разпространи по цялата земя и през новото хилядолетие ще завладее сърцата на много наши съвременници.

Няколко са причините, които обясняват защо силата на рейки е в състояние да обедини света. Най-очевидната е, че рейки е много достъпна система. По думите на д-р Усуи “всеки може да усвои и да практикува рейки”. Втората причина е, че рейки дава резултати. Резултатите се проявяват при лечение на физическото, менталното и емоционалното тяло и на всички техни прояви - удоволствие, болка, здраве и болест. Рейки лекува настоящето, но лекува също миналото и бъдещето. Лекува болния и здравия, богатия и бедния, младия и стария. Лекува индуиста, християнина, будиста, мюсюлманина и евреина - без значение къде живеят и с какво се занимават. Рейки се е издигнала над тези разделения и обединява всички религии, раси и хора, които живеят и обичат по всички краища на нашата малка планета.

Все пак, не всеки аспект на рейки е пълен с хармония и блаженство. Като че ли за да се осъществи обучението, се нуждаем от известна доза конфликт, от изблик на търкания между всички нас. През последните години в света на рейки имаше хора, които си пробиваха път с лакти. Опитите от страна на някои групи да превърнат в своя запазена марка символите на рейки и използването на самата дума рейки, са само един от примерите за споменатите търкания. Но всеки, който работи в сферата на лечебните изкуства, знае, че симптомите на дадено заболяване не са самото заболяване. Симптомът е само една малка част от болестта, изискващ от нас да открием причината и да я лекуваме на многобройните £ нива на проявление. С тази книга бихме искали да предложим благоприятния ефект от нашата лечебна работа на всеки от вас.

И тримата имаме абсолютно различни възгледи за рейки, но сме на едно и също мнение относно неговата трансценденталност и имаме един и същ опит с енергията на рейки. Нашият общ възглед относно трансценденталността е трансцендентирането, т.е. издигането над нашите различия в името на това, което е важно и съществено за всички. Всички ние сме обединени от изживяването на жизнената сила, която пронизва всичко - рейки.

Затова представяме своя възглед пред теб, драги читателю. И ти си част от същата тази енергия. Ако ние тримата можем да обединим своята енергия и да работим за постигането на една обща цел, ти можеш да направиш същото с други хора. Тази книга приканва всеки от нас да се събуди от съня на независимостта и на индивидуалното действие. След като една и съща енергия кара да бие сърцето на всеки от нас, значи можем да започнем да работим заедно с всички, вместо против всички. Когато две ръце се обединят, се преодолява усещането за индивидуалност.

Всички ние сме едно!

 

ЧАСТ I

 

ИСТОРИЯТА НА РЕЙКИ

 

115 Пътят

Ако вървиш по правилния път,

никаква опасност в този свят

няма да те засегне

1

РЕЙКИ НА ИЗТОК

Уилям Ранд

Рейки е открита и създадена от д-р Микао Усуи, който, наред с останалите неща, бил японски будистки монах. Роден е на 15 август 1865 година в Япония, в малкото селце Таняй, окръг Ямагата, префектура Гифу, намиращо се близо до днешния град Нагоя.1· Има хора, които твърдят, че тъй като непрекъснато пътувал и учил много, сигурно произхождал от богато семейство. Въпреки че обикновено в Япония нещата стоят точно така, този факт все още не е потвърден.1 Моята интуиция ми подсказва, че той е предприемал своите пътувания и изследвания по-скоро в качеството си на странстващ монах, на основата на личната си инициатива, съобразителността и божественото провидение, отколкото благодарение на някакво богатство.

Знаем, че като млад изучава кико в будисткия храм Тендай, разположен в свещената планина Курама, северно от Киото. Кико е японската версия на Цигун, дисциплина, чието предназначение е подобряване на здравето с помощта на медитация, дихателни практики и бавни упражнения. Тя се фокусира върху развиването и използването на Ки - жизнената енергия ­- и включва методи за лечение чрез поставянето на ръцете върху тялото на пациента.

Кико изисква човек да натрупа запас от лечебна енергия с помощта на определени упражнения, преди да я използва за лечение. Когато използва метода кико, човек е предразположен към изтощение, тъй като често тегли и от собствената си енергията. Младият Усуи се чудел, дали има начин да се лекува, без да е нужно преди това да се натрупва лечебна енергия и без да се достига до изтощение на лечителя в края на процедурата. Този важен въпрос останал като зародиш в ума на Усуи, зародиш, който растял незабелязано и по-късно внезапно дал плод по най-удивителен начин.2

В търсене на знание, сенсей Усуи пропътувал цяла Япония, Китай и Европа. Имал намерение да се запознае и да усвои широк кръг от дисциплини, в това число медицина, психология, религия и духовно развитие.1 Благодарение на изявените си духовни способности, успял да се присъедини към една метафизична група, наречена Рей Джюту Ка, където обучението му в духовния свят продължило.3 Неговият силен и постоянен стремеж към познание създал основата, позволила му да разбере значението на удивителната благодат, която го споходила по-късно през живота.

Образованието и добре организираният ум му помагат да си намери работа като секретар на Шинпей Гото, по онова време ръководител на здравната служба, а по-късно кмет на Токио. Едно от предимствата в неговата работа като секретар било, че се запознал с редица влиятелни хора от цяла Япония. Тези контакти му позволили да започне собствен бизнес и накрая той се превръща в преуспяващ бизнесмен.4

За известно време бизнесът му се развива много добре, но през 1914 нещата се влошават.3 Притежавайки известно познание за будизма, Усуи решава да стане будистки монах. Съсредоточава се върху техниката на предаността и практикува усърдно. Накрая се връща в планината Курама, в която се обучавал като момче. Решава да направи двайсет и едно дневно уединение в планината.1, 4 Там постил, молил се и медитирал. Една от медитациите, които вероятно е практикувал, била да стои под малък изкуствен водопад и да остави водата да пада върху главата му. В планината Курама тази медитация се практикува и до днес! Целта £ е да очисти и да отвори коронната чакра на върха на главата.

В края на неговото уединение, през март на 1922 година, през короната на главата му в него влиза силна и мощна духовна светлина и той получава сатори - просветлено преживяване. Тази светлина била проява на енергията на рейки, споходила го под формата на инициация. След това съзнанието му значително се разширява и той разбира, че в него се е вляла огромна сила. Знаел, че това е силата, към която се стремял, когато като дете изучавал лечебния метод в планината Курама. Бил вън от себе си от радост. Знаел, че може да лекува другите, без да изчерпва собствената си енергия.1

В началото сенсей Усуи прилага рейки върху себе си, а след това и върху членовете на своето семейство. През април 1922 година отива в Токио и основава лечебна организация, която нарича “Усуи Рейки Ръохо Гаккай”, което в превод означава “Лечебно Общество Усуи Рейки”. Открива и клиника в Хараджуко, Аояма, близо до светилището Мейджи в центъра на Токио и започва да води учебни курсове и да лекува с рейки.1

След това, за да може да обучава, създава шест нива или степени на рейки (според Фумио Огава). Номерира нивата обратно на реда, по който ние ги номерираме на Запад: първото ниво е с номер шест, а най-високо ниво е с номер едно. (Първите четири нива, т. е. нивата от шесто до трето, са това, което г-жа Таката преподава като Рейки I. Тя обединява четирите в едно ниво. Ето защо дава четири настройки за своето първо ниво, по една настройка за всяко от нивата.) Първите четири нива са наречени Шоден или Начално ниво; петото ниво е наречено Окуден или Вътрешното учение и е разделено на Окуден Зенки (първа половина) и Окуден Коки (втора половина). Майсторското ниво е наречено Шинпиден или Мистериозно учение.3

Обърнете внимание, че Усуи не използва термина Майстор. Този термин не се използва и в Япония. Титлата се въвежда в употреба от Хавайо Таката през 1970 година, когато тя започва да преподава нивото Шинпиден. Щеше да бъде по-уместно, ако не беше избрала тази титла, тъй като в духовните практики Майстор означава човек, който се е просветлил, едно велико духовно постижение, което малцина на тази планета са постигнали. Нивото Шинпиден на рейки просто се предава от Шинпиден на ученика, без да е необходимо ученикът да бъде просветлен или дори да е много напреднал в духовно отношение, за разлика от един просветлен майстор. Така че, когато хората започват за първи път да чуват за рейки и за майсторското ниво на рейки, някои считат, че един рейки майстор е нещо съпоставимо с духовния майстор или просветления майстор и така се стига до погрешното разбиране за духовното състояние на един рейки майстор. Освен това, има хора, които искат да станат рейки майстори по-скоро заради статута, отколкото заради възможността да предават рейки на другите хора.

Ако на Запад нивото Шинпиден беше продължило да се нарича Шинпиден или беше наречено просто рейки-учител, рейки нямаше да притежава толкова много от привлекателната за егото заблуда, която го обгръща, когато през 70-те и 80-те години на Запад за първи път се преподава майсторското ниво.

Сенсей Усуи продължава да преподава и да лекува в токийската клиника, но през 1923 година мирът и хармонията са нарушени от голямото земетресение Канто - едно от най-силните и най-разрушителните земетресения в Япония. Загиват повече от 140 000 души. Хиляди къщи и сгради са сринати със земята, а много повече изгарят във възникналите пожари. Хиляди хора остават без дом, много други са ранени или физически осакатени. Почти всички са емоционално травмирани.5 В този момент търсенето на рейки нараснало неимоверно и сенсей Усуи и неговите ученици работели ден и нощ, за да помогнат на колкото се може повече хора. През 1925 година в Накано, Токио, Усуи отваря много по-голяма клиника и започва да пътува из цяла Япония, за да популяризира рейки. Необходимостта от лечение след земетресението трае дълги години и през това време сенсей Усуи преподава рейки на повече от две хиляди ученици и обучава шестнайсет учители.1 “Заради помощта, която оказва, японското правителство го удостоява с наградата Кун Сан То за похвално служене на другите.”4

Сенсей Усуи не желае рейки да се превръща в привилегия на затворен кръг от хора, нито да бъде контролирана или ограничавана по някакъв начин. По-скоро иска рейки да бъде достъпна за всеки и да се разпространи по целия свят. Той счита, че рейки е начинът, чрез който всеки човек може да изживее божественото, което от своя страна ще накара хората да са по-склонни да работят заедно, за да създадат един по-добър свят.6, 8

Сенсей Усуи умира на 9 март 1926 г., след като получава удар, докато води курс по рейки във Фукуяма. Погребан е в храма Сайходжи в Сугинами-Ку, Токио. След смъртта му неговите ученици поставят голям мемориален камък близо до гроба му с красив надпис, описваш живота и работата му с рейки.

По времето, когато сенсей Усуи открива рейки, се преподават редица методи за лечение с ръце. Според Тошитака Мочизуки, Морихей Танака създава лечебната техника Тайрейдоу, а Тошихиро Егучи, който преди да основе собствена група, се учи на лечебни техники от сенсей Усуи, създава Тенохира-Рьоучи-Кенкюкай - “Асоциация за изследване на лечебните техники с длани”. Егучи пише книги, посветени на лечението, които днес е трудно да се намерят. Чиваке Мацумото основава Джинтай-Рагиум-Гаккай, което означава “Дружество на радия на човешкото тяло”. Шиноукьоу-Хонин е религиозна група, основана от Тайкан Нишимура, чиито метод е наречен Шиноукьоу-Шьокушу-Шикоу Рьохо, което означава “Лечебният метод на виолетовата светлина”. Освен това в Япония възникват и религиите Махи Кари и Джохрей, като основният момент и при двете е лечението с ръце. Интересно е, че и двете използват същият символ, който сенсей Усуи избира за майсторския символ. Не знам дали между тези лечебни системи съществува някаква връзка, но почти едновременното им начало във времето показва внезапно нарасналия интерес към лечебните практики в цяла Япония по времето, когато сенсей Усуи открива рейки.

След смъртта на сенсей Усуи президент на Усуи Рейки Рьохо Гаккай става г-н Ю. Ушида. Той е инициаторът за издигането на мемориал на Усуи и написва посвещението върху него. По-долу е даден списък на президентите на Усуи Рейки Рьохо Гаккай и приблизителния период от време, през който са изпълнявали тази длъжност.*

Президенти на Усуи Рейки Рьохо Гаккай

Д-р Микао Усуи                       1922-1926

Г-н Юдзабуро Ушида              1926-1935

Г-н Каничи Такетоми             1935-1960

Г-н Йошихару Ватанабе                 ?-1960

Г-н Хоичи Ванами                         ?-1975

Г-жа Кимико Кояма                1975-1999

Г-н Масайоши Кондо              1999-до днес

Ето списък на седем от шестнайсетте учители, които сенсей Усуи е обучил. Списъкът е резултат от проучването на Франк Арджава Петер и Дейв Кинг:

Тошихиро Егучи

Иличи Такетоми

Тойоичи Ванами

Йошихару Ватанабе

Кодзо Огава

Юдзабуру Ушида

Чуджиро Хаяши

Може би с изненада откривате, че макар д-р Чуджиро Хаяши да получава своята степен Шинпиден от д-р Усуи, той никога не е бил президент на Усуи Рейки Рьохо Гаккай. След смъртта на сенсей Усуи д-р Хаяши се отделя от Гаккай, за да основе собствена асоциация. Съхранява подробни записи на всички свои лечебни сеанси и развива собствен стил в рейки, който включва специални позиции на ръцете за лекуването на различни болести. Неговото учебно ръководство и позициите на ръцете можете да видите в Глава 19. Въпреки че д-р Хаяши бил уважаван рейки майстор и президент на собствената организация, той никога не е бил грандмайстор на системата на Усуи. В действителност, титлата никога не е била част от Усуи Рейки.

 

2

РЕЙКИ НА ЗАПАД

Уилям Ли Ранд

Заслугата за пренасянето на рейки на Запад е на Хавайо Таката. Ако не е била тя, твърде вероятно рейки и до днес нямаше да е напуснала Япония. Благодарение на г-жа Таката рейки се разпространява из целия свят и милиони хора се възползват от нейната лечебна сила.

Хавайо Таката е родена на 24 декември 1900 година на остров Кауай, Хаваите и още като дете започва да работи в захарните плантации. Омъжва се за счетоводителя на една от плантации и ражда две деца. Съпругът £ умира през 1930. Налагало се Хавайо Таката да отгледа децата си сама, работейки в захарните плантации, за да осигури прехраната на семейството. Работата била много тежка и след пет години състоянието на белите £ дробове се влошава, страда и от болки в корема и от нервно разстройство. По това време една от сестрите £ умира и тя заминава за Япония, за да посети родителите си и да потърси лечение за влошеното си здраве.

Най-напред постъпва в обикновена болница, но след това решава да опита и друг подход. В последна сметка, постъпва в рейки клиниката на д-р Хаяши. Получава по два лечебни сеанса на ден и след четири месеца е напълно излекувана. Изследвания в обикновена болница го потвърждават. Тя е извънредно щастлива, че се е оправила и иска да учи рейки, за да може да поддържа здравето си, когато се върне в Хавай. През 1936 година изучава Шоден при д-р Хаяши. В продължение на година работи в неговата клиника, извършвайки лечебни сеанси с рейки, след което получава и Окуден.

През 1937 година се връща на Хаваите. Д-р Хаяши заминава с нея и двамата пътуват навсякъде из страната, изнасят лекции, преподават рейки и провеждат лечебни сеанси. На 21 февруари 1938 година д-р Хаяши посвещава Хавайо Таката в Шинпиден.7

Хавайо Таката открива клиника близо до Хило, Хавай и после още една в Хонолулу. Провежда лечебни сеанси и обучава ученици в Окуден, който започва да нарича Второ Ниво. Постепенно г-жа Таката се превръща в много известен лечител и пътува из САЩ и други части на света, като не спира да преподава и да лекува.

През 1970 започва да инициира и други хора в Шинпиден или майсторското ниво, както тя започва да го нарича. За своето обучение взима по 10 000 долара, като обучението представлява двудневен курс през уикенда без каквото и да е чиракуване.*

Хавайо Таката посвещава двайсет и двама рейки майстори преди да почине на 11 декември 1980 г.** Кара всеки от тях да положи свещена клетва, че ще преподава по абсолютно същия начин, по който е преподавала тя, за да се запази системата на Усуи по начина, по който я интерпретира тя. Въпреки че приемствената линия води началото си от д-р Усуи, нейните учебни и практически методи не включват много от нещата, които д-р Усуи счита за особено важни, а тя добавя редица свои правила. Счита се, че някои от тези правила са с доста ограничителен характер и в интерес на яснотата е по-подходящо това, което тя преподава, да се нарече “Таката Рейки”.

Високата такса, която взима за посвещаването в майсторското ниво, може би има някакъв смисъл, тъй като внушава по-голямо уважение към рейки. Но не всички чувстват нещата по този начин. Според някои това е доста изкуствен начин за създаване на уважение и използването на парите за тази цел отклонява вниманието от уважението, което рейки заслужава, заради лечебния и духовен благоприятен ефект, който оказва. А и високата такса не позволява на много хора да получат рейки и по-бързо да я разпространят по целия свят. Това противоречи на духа на всичко, което д-р Усуи е искал, тъй като неговото намерение било рейки да бъде достъпна за всеки, да не се ограничава в една избрана група, а да се разпространи по целия свят.1, 6, 8

След смъртта на Хавайо Таката, една жена от двайсет и двамата майстори, които тя обучила, решава да не се съобразява с нейните изисквания и да следва своето вътрешно убеждение. Ирис Ишикура започва да взема съвсем умерена такса за майсторското ниво, а в някои случаи го преподава и безплатно. Ето защо в средата на 80-те години на 20-ти век рейки започва да се разпространява много бързо. В края на 80-те вероятно вече има неколкостотин рейки майстори, които взимат умерени такси. Броят им бързо се увеличава и днес умерените такси за майсторското ниво са правило, а не изключение. Много малък брой майстори продължават да взимат по 10 000 долара.

Вярвам, че учениците по рейки откриват учителя, който е подходящ точно за тях. Ето защо таксата, която учителят взима, е таксата, която ученикът заслужава да плати. Предполага се, че онези, които плащат по 10 000 долара за майсторско ниво, трябва да ги платят. Предполага се, също, че онези, които плащат по-малка сума, трябва да платят по-малка сума. Всеки учител има право да иска определена сума пари или да преподава без пари. Таксата, която човек плаща за обучението си по рейки, не се отразява върху качеството на обучението. Както видяхме, Хавайо Таката взима много висока такса за обучение в рамките на един уикенд. А има рейки учители, които отделят много повече време за обучението и взимат много по-малко пари от нея.

Когато Хавайо Таката представя рейки на Запад, тя добавя някои правила, които, според мнозина, са силно ограничителни и не са част от това, на което учи д-р Усуи. Това превръща рейки в нещо трудно за усвояване от ученика, а освен това показва и посоката на развитие на г-жа Таката. Всичко това е обяснено много подробно в следващата глава. Но за нас е важно да не забравяме неоценимата услуга, която тя прави на рейки, въвеждайки я на Запад. Ние сме благодарни за нейния принос и продължаваме да я уважаваме заради удивителните блага, които нейната работа ни е осигурила. След смъртта на Хавайо Таката някои учители, които обичат рейки, започват да изменят и модифицират ограниченията, добавени от нея, да следват своето вътрешно чувство и да преподават по-открито, включително и да позволяват на своите ученици да си водят бележки и да ги записват.

Започват да предоставят и писмени материали и учебници и да взимат много по-умерени такси. Други започват да изследват историята на рейки. От Япония започва да пристига нова информация за живота на д-р Усуи и за начина, по който той е преподавал. Новата информация, идваща от документи и автентични източници, потвърждава това, което повечето хора отдавна чувстват - че рейки трябва да се преподава открито и да стане достъпна за всеки, който желае да се занимава с нея. Благодарни сме, че хората, които имаха смелостта да следват своето вътрешно ръководство, постъпиха точно така. Благодарение на тях неговата мечта рейки да стане достъпна за всеки човек, бързо се превръща в реалност.

Еволюцията на Рейки

Едно от качествата на ума на представителя на западната цивилизация е стремежът му да прави подобрения. Изглежда, че прогресът е културна необходимост и ние винаги се опитваме да направим нещата по-големи, по-мощни или по някакъв начин да ги подобрим. При рейки този процес не е преставал. След като рейки достига до Запада и особено след като през 80-те и 90-те става по-достъпна, пред учениците по рейки се откриват нови възможности.

На основата на вдъхновението и на желанието за осигуряване на по-добри резултати хората търсят нови методи, които да отговорят адекватно на съвременните потребности. Мнозина се превръщат в канал, чрез който се получават нови символи и се създават нови варианти за процеса на инициация. Редица сензитивни хора осъзнават, че новите лечебни техники, които са получени чрез хора-проводници, притежават същите основни качества, като тези на Усуи Рейки Рьохо - единствено вибрацията на лечебната енергия е различна. Макар и да е вярно, че цялото лечение идва от един и същ източник, става очевидно, че рейки може да бъде с различен “вкус” и да води до различни резултати.

Някои от качествата, които хората забелязват в по-новите варианти на рейки, са по-земни и идват от земята, други са с по-ефирно качество и идват от космоса или са по-меки, по-нежни, по-мощни, по-плътни, по-съвършени и т.н. Забелязва се също, че при някои лечебни ситуации новата рейки енергия като че ли функционира по-добре в сравнение с Усуи Рейки Рьохо. Някои от новите системи на рейки включват нови символи, които задействат в лечението енергии, предназначени за постигането на специфични цели и резултати. Сред тях са способността да се облекчи болка, да се лекува надълбоко, да се заземи пациента, да се отвори сърцето, да се предизвиква усещането на покой и вдъхновение, да се увеличат творческите способности, да се откриват нови цели, да се създаде усещане за закрила и пр.

Допълнителните символи и възможността да се работи с няколко различни вида рейки, позволяват на практикуващия да прояви по-голяма гъвкавост, за да протече лечението по-бързо и много често с по-добри резултати. Това е като ситуацията, при която човек се е заел с ремонт на дома си. Ако разполага само с бормашина, чук и клещи, може да направи някои подобрения. Но ако има и трион, комплект длета за дърво, фреза и комплект гаечни ключове, много по-бързо ще може да свърши доста повече работа. Мнозина са открили предимството да разполагат с различни видове рейки, с които да работят.

Когато разликите в качествата на новите лечебни енергии били забелязани, хората осъзнали, че по канала е получен един нов вид рейки и дали на практиката ново име. Първата от новите техники на рейки била наречена Мари елâ, получена по канала през 1983 г. от Етел Ломбарди, който е един от майсторите на Хавайо Таката. Следват много други, в това число Техниката на сияниетоâ, Раку Кей, Тибетско рейки, Каруна Рейкиâ, Рейки на небесната дъга, Рейки на Златния век, Рейки Джин Кей Доâ, Японско рейки Сатя, Мен Чо Рейкиâ, Джинлап Рейки, Сейчим, Саку Рейки, Рейки на синята звезда, Рейки плюсâ - списъкът може да продължи. Днес има над трийсет различни вида рейки с редица подразделения и разклонения и през цялото време по канала продължава да се получава още и още.

Определение за Рейки

Някои хора се объркват, когато чуят за различни видове рейки, тъй като вярват, че рейки е това, което д-р Усуи е получил по канала - и всяка друга лечебна техника, според тях, трябва да носи друго име. Когато на д-р Усуи била дадена новата лечебна техника, думата рейки вече била в употреба в Япония. Д-р Усуи не нарича своята техника рейки. Нарича я Усуи Рейки Рьохо, за да е сигурен, че хората ще разберат, че това е уникален вид рейки. С получаването и на други лечебни методи по канала, подобни на Усуи Рейки Рьохо, но с други вибрации и водещи до други резултати, става ясно, че съществува цял клас лечебни методи, който е подходящо да се нарече рейки.

Като се има предвид това, как би могъл човек да каже кое е рейки и кое не е? Анализирайки рейки, предадена на д-р Усуи, откриваме четири уникални качества, които определят класа лечебни техники, която сполучливо бива наречена рейки. Тези качества могат да се определят по следния начин:

1. Способността да се отдава рейки е резултат по-скоро от получаването на настройка, отколкото от развиването на тази способност за определен период от време с помощта на медитация и други техники.

2. Всички рейки техники са част от една приемствена линия, затова се предават от учител на ученик, с помощта на процес на настройка (инициация), като в началото на тази линия е този, който пръв е получил техниката по канала.

3. Рейки не се нуждае човек да насочва енергията с ума си, тъй като тя се насочва от една по-висша сила, която знае каква вибрация или комбинация от вибрации е необходима и по какъв начин трябва да се процедира.

4. Рейки никога не може да причини вреда.

Ако дадена лечебна техника притежава тези четири качества, тя може да се счита за рейки техника.

 


  • ·Бележките са в отделно приложение в края на книгата. Бел.ред.

*Датите са получени на основата на предположението, че президентите изпълняват своята длъжност до самата си смърт.

*Journey into Consciousness, by Bethal Phaigh, page 130. Това, че Хавайо Таката е провеждала обучение в майсторска степен за един уикенд, е потвърдено и от други майстори, които са получили своето посвещение от нея.

**Преди да умре, Хавайо Таката дава на сестра си списък на двайсет и двамата Майстори, които тя е инициирала. Това са: Джордж Араки, Дороти Баба (починала), Урсула Бейлоу, Рик Бокнър, Барбара Браун, Фран Браун, Патриша Юинг, Филис Лей Фурумото, Бет Грей, Джон Грей, Айрис Ишикура (починала), Хари Кубой, Етел Ломбарди, Барбара Маккуло, Мери Макфейдиън, Пол Мичъл, Бетел Фейг (починал), Барбара Уебър Рей, Шинобу Сайто (сестра на Таката), Вирджиния Самдал и Уоня Туон.


You have no rights to post comments


Популярни

Долмени

Долмени

Долмени

Анкета
Ще присъствате ли на курса
Ще присъствате ли на курса
Избери поне един отговор!

Календар 1

Април 2024
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Календар 2

Shambhala-2014-3

Vivamus-2

Inti-2

Rhythm-Space-2

Shambhala-Esoteric-Centre-2

Hatori-store3

Mystic-Traveller02